Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 384

data

1451 octubre 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Alamanda, esposa de Joan Puigsolans d'Orista

tipologia

Testament

regest

Testament d'Alamanda, esposa de Joan Puigsolans d'Orista

notari

Pere Soler, rector d'Orista

testimonis

Joan Saleles d'Orista. Jaume Grau de Sant Aman? de Padros. Pere Romeu d'Olo.

poblacio

mides

Orista 30 x 29,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio