Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 385

data

1311 agost 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Tull i Pere Pla de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Tull i la seva esposa Sibil?la de Moia, venen a Pere Pla, del carrer superior de Moia i a la seva esposa Gerarda, germana de Pere Tull, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat Camp del Mul de Moia pel preu de 150

notari

Bernat Roca, prevere de Moia

testimonis

Bernat Pla, rector de Ferrerons. Bernat Pla de Moia. Bernat Coll, clergue de Moia

poblacio

mides

Moia 32,5 x 18 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio