Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 386

data

1441 octubre 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Rovira de Rodors i Roger Castell, rector de Rodors

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Rovira, propietari del mas de la Rovira de la parroquia de Sant Feliu de Rodors, ven un censal mort de 15 sous anuals de pensio a Roger Castell, rector de l'esglesia de Rodors pel preu de 15 lliures.

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Pere Joan Carner, prevere. Pere Cervera de Moia

poblacio

mides

Rodors 63 x 63,5 cm

observacions

El cens es destinat a un aniversari fundat per Bonanat Rovira en el seu testament. S'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio