Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 389

data

1441 agost 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida Colell de Sant Fruitos de Balanya

tipologia

Testament

regest

Testament de Margarida Colell, filla de Joan Colell i la seva esposa Sibil?la de la parroquia de Sant Fruitos de Balanya.

notari

Pere Guillem Benetes, prevere de Balanya

testimonis

Joan Garet. Gabriel Puig. Pere Padros. Bartomeu Espina de Balanya

poblacio

mides

Balanya 34,5 x 26 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio