Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 391

data

1442 abril 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Bartomeu Centies Sobiranes de Sant Feliuet de Terrassola i Francesc Guarses de Ferrerons

tipologia

Venda de censal mort

regest

Bartomeu Centies Sobiranes i la seva esposa Clara de Sant Feliuet de Terrassola venen un censal mort de 15 sous anuals de pensio a Francesc Guarses de Sant Pere de Ferrerons pel preu de 15 lliures

notari

Tomas Rossell, canonge de l'Estany

testimonis

Jaume Rodoreda de Santa Maria d'Olo. Bernat Colom de Sant Feliuet de Terrassola

poblacio

mides

Sant Feliuet de Terrassola 42 x 39 cm

observacions

Falta fragment superior dret.
Tornar al llistat

administracio