Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 392

data

1442 setembre 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Crespiera de Sant Pere de Ferrerons i Bernat Ginebreda, rector de Moia

tipologia

Donacio de rendes

regest

Pere Crespiera de Sant Pere de Ferrerons com a marmessor del testament de Maria, esposa d'Arnau Pon? de Moia, i atenent les seves ultimes voluntats, fa donacio a Bernat Ginebreda, rector i administrador dels aniversaris

notari

Pere Joan Argemir, notari de Moia

testimonis

Bartomeu Codony. Joan Roset de Moia

poblacio

mides

Moia 60 x 48,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio