Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 393

data

1442 agost 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida, vidua d'Arnau Batet de Moia i Bartomeu Coromines, prevere de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Margarida, vidua d'Arnau Batet, i la seva filla Mariana venen un censal mort de 10 sous anuals de pensio a Bartomeu Coromines, prevere de Moia pel preu de 10 lliures. La pensio anual sera destinada a un aniversari.

notari

Joan Fortuny, notari de Moia

testimonis

Francesc Coma. Joan Busi. Felip Carner de Moia

poblacio

mides

Moia 61 x 63 cm

observacions

L'apoca del document es el pergami num. 394
Tornar al llistat

administracio