Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 394

data

1442 agost 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida, vidua d'Arnau Batet de Moia i Bartomeu Coromines, prevere de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Margarida, vidua d'Arnau Batet i la seva filla Mariana a Bartomeu Coromines, prevere de Moia pel cobrament de 10 lliures en concepte de la venda d'un censal mort

notari

Joan Fortuny, notari de Moia

testimonis

Francesc Coma. Joan Busi. Felip Carner de Moia

poblacio

mides

Moia 32 x 26 cm

observacions

La venda del censal es el pergami num. 393
Tornar al llistat

administracio