Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 398

data

1444 abril 27

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Payret i Pere Cuc d'Angles

tipologia

Venda de terres

regest

Guillem Payret i el seu fill Jaume d'Angles, venen a Pere Cuc, propietari del mas Cuc d'Angles, una pe?a de terra que fou del mas Susqueda pel preu de 100 sous

notari

NULL

testimonis

Bernat Pixacelles. Dalmau Fontanella d'Angles

poblacio

mides

Angles 33 x 27,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio