Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 400

data

1444 febrer 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Pujades d'Orista i Joan Serra de Sant Feliu Saserra

tipologia

Venda de terres

regest

"Joan Pujades de la parroquia de Sant Andreu d'Orista ven a Joan Serra de Sant Feliu Saserra una pe?a de terra que posseeix a Orista al lloc anomenat ""El viver"". El preu de la venda es de 13 lliures i 2 sous."

notari

Pere Soler, prevere d'Orista

testimonis

Guillem Padros de Sant Aman? de Padros. Pere Fontanella de Sant Feliu Saserra

poblacio

mides

Orista 60 x 43 cm

observacions

La pe?a de terra es propietat adolla del benefici de Santa Maria de la parroquia d'Orista que rep 6 diners anuals de cens
Tornar al llistat

administracio