Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 401

data

1444 maig 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Feliu Vilater?ana de Calders

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Fliu Soler, Ramon Pla i Nicolau Soler, constitu?ts com a jurats de la vila de Moia a Feliu Vilater?ana pel pagament de 18 lliures que devia en concepte de talles, carregues i impostos diversos per la propi

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Berenguer Ribes. Pere Felip Balmes, prevere de Moia

poblacio

mides

Moia 44 x 27,5 cm

observacions

La concordia del doc. es el pergami num. 399
Tornar al llistat

administracio