Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 402

data

1444 abril 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Cuc d'Angles

tipologia

Donacio de bens

regest

Pere Cuc d'Angles fa donacio al seu fill Joan, amb motiu del seu casament, del mas Cuc

notari

Joan Fliu Calveny, notari de Girona

testimonis

Joan Pon?, Cilia Antoni D'Angles. Nicolau Garriga. Miquel Farroc, rector de Fornells

poblacio

mides

Angles 33 x 37 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio