Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 404

data

1445 juliol 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Cuc d'Angles

tipologia

Donacio de legitima

regest

Pere Cuc, propietari del mas Cuc d'Angles, fa donacio al seu fill Gaspar, amb motiu del seu casament, de 75 lliures en concepte de legitima.

notari

Jaume Feliu Calvany, notari de Moia

testimonis

Jordi Mussany, prevere de Girona. Pere Oliveres, mercader. Pere Ferrer, hostaler de Girona.

poblacio

mides

Angles 46 x 28 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio