Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 409

data

1448 setembre 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Planella de Moia i Vernat Joan Montpalau de Calders

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Bernat Verdaguer, procurador de Pere Planella, senyor de la vicaria de Moia a Bernat Joan Montpalau, senyor de Calders, pel pagament de les 33 lliures i 30 sous anuals de pensio per un censal mort.

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Roger Castell, prevere. Joan Arenys de Moia

poblacio

mides

Moia 31 x 24 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio