Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 407

data

1447 novembre 27

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Montpalau, senyor de Calders i Feliu Vilater?ana

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Jaume Montpalau, monjo de Sant Cugat del Valles, procurador del seu germa Joan Montpalau, senyor de Calders a Feliu Vilater?ana, propietari del mas Vilater?ana de Calders pel pagament de 54 lliures, 1 sou

notari

Antoni Cuset, prevere de Calders

testimonis

Pere Bartomeu Planella. Manel Arola de Calders.

poblacio

mides

Calders 35,5 x 25,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio