Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 410

data

1448 febrer 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Tuffarer i Pere Cuc d'Angles

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Pere Tuffarer d'Angles a Pere Cuc i la seva esposa Margarida pel pagament de 60 lliures en concepte de dot esponsalici per la seva esposa Margarida, filla de Pere Cuc.

notari

Bernat Tuffarer, notari d'Angles

testimonis

Vidal Fontanella d'Angles. Berenguer Viader de Vilobi

poblacio

mides

Angles 20 x 15,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio