Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 411

data

1450 octubre 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Colell de Sant Fruitos de Balanya

tipologia

Testament

regest

Testament de Joan Colell, propietari del mas Colell de Sant Fruitos de Balanya

notari

Pere Guillem Bovets, rector de Balanya

testimonis

Gabriel Conamines. Bernat Grau de Balanya

poblacio

mides

Balanya 49 x 35,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio