Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 413

data

1451 novembre 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Montpalau i Joan Arenys de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Montpalau, abat del monestir de Sant Salvador de Brea a Girona, com a procurador del seu germa Joan Montpalau, senyor del castell de Calders ven a Joan Arenys, prevere de Moia, un censal mort de 16 lliures a rao de

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Bernat Gamis, castla de Gallifa, Manel Arola de Calders. Bartomeu Pere, beneficiat de Sant Salvador de Brea

poblacio

mides

Calders 59 x 60 cm

observacions

El desti del censal mort es finan?ar un aniversari fundat per Aldon?a, esposa de Bernat de Talamanca a l'esglesia de Moia
Tornar al llistat

administracio