Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 415

data

1451 juny 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Confraria de Santa Maria de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Venda d'un censal mort de 515 sous anuals de pensio a la confraria de Santa Maria de Moia

notari

Antoni Artijo, notari de Moia

testimonis

Joan Plana de Sant Joan d'Olo. Lloren? Castell de Sallent. Pere Joan Arguilagars de Moia

poblacio

mides

Moia 57 x 80 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio