Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 416

data

1451 setembre 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Oliver de Navarcles i Jaume Torra de Sant Fruitos de Bages

tipologia

Venda de terres

regest

Berenguer oliver de Navarcles ven a Jaume Torra, menestral de Sant Fruitos de Bages, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat Senadella de Sant Fruitos pel preu de 600 sous

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Sant Fruitos de Bages 44 x 25 cm

observacions

Text molt borros. Lectura dificultosa.
Tornar al llistat

administracio