Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 417

data

1351 novembre 27

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Colell i Bernat Marfa de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Jaume Colell de Moia a Bernat Marfa de Moia pel pagament de 100 sous en concepte de la venda d'unes cases amb hort ubicades al carrer del Forn de Moia

notari

Bernat Roca, prevere de Moia

testimonis

Pere Garriga. Pere Marfa. Berenguer Vilanova.

poblacio

mides

Moia 27 x 10,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio