Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 419

data

1452 mar? 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Oliver de Gaia i Feliu Boig de Llagostera

tipologia

Venda d'un mas

regest

Bernat Oliver de Gaia ven a Feliu Boig un mas ubicat a Llagostera pel preu de 15 lliures i 10 sous

notari

NULL

testimonis

Pere Creixell de Cabanyes. Antoni Sureda de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 56 x 37,5 cm

observacions

Text parcialment esborrat.
Tornar al llistat

administracio