Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 420

data

1453 setembre 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Oliver de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Francesc Oliver i la seva esposa Margarida de Moia, venen a la comunitat de canonges de Moia un censal mort de 13 lliures a rao de 13 sous anuals de pensio

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Joan Verdaguer. Gabriel Toll de Santa Coloma Sasserra

poblacio

mides

Moia 58 x 43 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio