Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 421

data

1453 febrer 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Joan Sola, rector de Sant Marti del Brull

tipologia

Donacio de rendes

regest

Pere Joan Sala, rector de Sant Marti del Brull, com a marmessor del testament de Bartomeu Codony i la seva esposa Constancia, originaris de Moia, fa donacio de 10 lliures a l'esglesia de Moia per la celebracio d'un anive

notari

Jaume Vall, notari de Vic

testimonis

Antoni Ferrerons i Gabriel Vinet, notaris de Vic

poblacio

mides

El Brull 61 x 25 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio