Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 424

data

1456 setembre 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Feliu Comes de Santa Coloma Sasserra i Joan Verdaguer, mercader de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Feliu Comes i els seus del mas Coll de Santa Coloma de Sasserra venen a Joan Verdaguer, mercader de Moia, un censal mort de 10 sous i 8 diners anuals de pensio pel preu de 16 lliures i 10 sous

notari

Pere Joan Argemi, notari de Moia

testimonis

Rafel Olivar, vicari. Gabriel Gili, prevere. Berenguer Verdaguer. Pere Puigvert de Moia

poblacio

mides

Moia 63 x 54,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio