Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 438

data

1476 maig 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Caterina, filla de Joan Cuc d'Angles

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Caterina, filla de Joan Cuc, propietari del mas Cuc d'Angles, fa donacio al seu marit Pere Puig, vei de Domeny, de 50 lliures en concepte de dot esponsalici

notari

Miquel Ombert, notari de Llagostera

testimonis

Jaume Stals. Ramon Munt, prevere. Pere Oliver

poblacio

mides

Angles 32,5 x 20 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio