Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 440

data

1440 juliol 23

dataTrasllat

1477 abril 18

actuants

Nicolau Soler

tipologia

Testament

regest

Nicolau Soler, propietari dels Masos de Magadins de Moia, destina 100 sous anuals de pensio prominents d'un censal mort de 10 lliures a la celebracio d'aniversaris a l'esglesia de Moia.

notari

Roger Castell, prevere de Sant Feliu de Mouders.

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 39 x 16 cm

observacions

Manel Verdeguer, prevere de Moia, signa el trasllat
Tornar al llistat

administracio