Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 441

data

1477 febrer 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Manel Verdeguer, de Moia, i Miquel Castell, de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Manel Verdeguer, prevere beneficiat i administrador del benefici de St. Lloren? de l'esglesia de Moia, estableix a Miquel Castell de Moia una pe?a de terra anomenada La Coma, ubicada prop del cami que va fins a Vic i que

notari

Joan Artigo, prevere de Moia

testimonis

Pere Joan Corner, Francesc Vilarubia, preveres de Moia

poblacio

mides

Moia 49 x 37,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio