Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 445

data

1489 febrer 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Eulalia, esposa de Seleni Cuc, d'Angles

tipologia

Testament

regest

Testament d'Eulalia, esposa de Seleni Cuc, d'Angles.

notari

Miquel Soler, obdomedari de l'esglesia d'Angles

testimonis

Bernat Morel, prevere. Jaume Sabent i Joan Mabertat i Jaume Meix, alias Puigbel i Pere Fradere i tots d'Angles

poblacio

mides

Angles 33,5 x 36 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio