Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 446

data

1480 mar? 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Saiol de Moia i Pere Joan Crespiera de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Miquel Saiol de Moia ven a Pere Joan Crespiera de Moia una pe?a de terra de vinya ubicada al camp de Luyes de Moia pel preu de 36 lliures.

notari

Bernat Alegret, notari de Vic

testimonis

Miquel Castell i Jaume Oliveres de Moia

poblacio

mides

Moia 54 x 31,5 cm

observacions

Sembla que la pe?a de terra te un cens establert a l'hospital de Moia. Sembla copia del doc. 447. L'apoca es el document num. C40.
Tornar al llistat

administracio