Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 447

data

1480 mar? 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Saiol de Moia i Pere Joan Crespiera de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Miquel Saiol de Moia ven a Pere Joan Crespiera de Moia una pe?a de terra de vinya ubicada al camp de Luyes de Moia pel preu de 36 lliures.

notari

Bernat Alegret, notari de Vic

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 32 x 49 cm

observacions

S'adjunta apoca. Sembla l'original del 446. Una altra apoca es el document C40
Tornar al llistat

administracio