Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 448

data

1476 juny 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Pere Carrera i esposa. Eulalia esposa Seleni Cuc

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Guillem Pere Carrera de la Parroquia de Llor i la seva esposa, fan donacio a Eulalia, filla seva, esposa de Seleni Cuc, de 80 lliures en concepte de dot esponsalici.

notari

Joan Oliu, notari de Girona

testimonis

Joan Bofill de Palanet, Antoni Lopard, ballester de Girona

poblacio

mides

Sant Julia de Llor 37 x 33 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio