Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 449

data

1480 maig 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Vallosera de Santa Pelegia. Gabriel Vallmanya de Santa Susana

tipologia

Venda d'un mas

regest

Bernat Vallosera de la Parroquia de Santa Pelegia, ven a Gabriel Vallmanya de la parroquia de Santa Susana, el Mas Boig de vall ubicat al terme de Llagostera.

notari

Galceran Condra, notari de Caldes

testimonis

Gaspar Paschot. Pere Traxell de Cassa de la Selva

poblacio

mides

Llagostera 50 x 44 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio