Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 450

data

1480 juny 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Manuel Verdeguer de Moia. Isabel esposa de Mateu Tuges i filla de Felip Castell. Rafael Coma de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Manuel Verdeguer, prevere de Moia, com a procurador d'Isabel, esposa de Mateu Tuges de Barcelona, filla de Felip Castell de Moia, a Rafael Coma de Moia, en concepte del pagament de 30 lliures per la compra

notari

Pere Torrentaller, prevere de Moia

testimonis

Manuel Tustany, prevere. Miquel Rovira de Moia

poblacio

mides

Moia 24,5 x 15 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio