Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 453

data

1483 novembre 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Puig i Joan Cuc d'Angles

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Pere Puig a Joan Cuc d'Angles pel pagament de 50 lliures en concepte de dot esponsalici per la seva filla Caterina, esposa de Pere Puig.

notari

Miquel Osubert, notari d'Angles

testimonis

"Joan Ferrer, artesa de ""Bastanano"" i Anton Figuera d'Angles."

poblacio

mides

Angles 27 x 17 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio