Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 455

data

1484 agost 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Xetar de Barcelona, Gaspar Argimir de Barcelona

tipologia

Venda de terres

regest

Joan Xetar, mercader de Barcelona ven a Gaspar Argimir, sabater de Barcelona resident a Moia, unes feixes de terra ubicades al lloc anomenat la Costa de Moia pel preu de 20 lliures.

notari

Joan Passarell, prevere de Moia

testimonis

Roger Castell, prevere. Simeo Verdeguer, mercader de Barcelona.

poblacio

mides

Moia 55 x 24 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio