Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 801

data

1588 octubre 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Jerami Planella, de Manresa

tipologia

Testament

regest

Testament de Jeroni Planella, prevere de Manresa.

notari

Pere Torres, notari de Manresa

testimonis

NULL

poblacio

mides

Manresa 37 x 89 cm

observacions

Document en catala
Tornar al llistat

administracio