Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 802

data

1588 gener 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan i Jaume Altanell, de Moia, Miquel Farell, de Sant Marti de Granera.

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Joan i Jaume Altanell, germans i pagesos de Moia, i Miquel Farell, prevere de Sant Marti de Granera, marmessors del testament de Joan Salomo, de Granera, en compliment de les seves ultimes voluntats assignen a la comunit

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Jaume Saiol de la Condal i Pere Vilarrassa, estudiants de Moia

poblacio

mides

Moia 34 x 29 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio