Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 803

data

1558 juny 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Roger, de Girona, Ana.

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

"Joan Roger, ""cellerius"" de Girona, fa donacio a la seva filla Ana, de 40 lliures en concepte de dot esponsalici, amb motiu del seu casament amb Bartomeu Coromines, ferrer de la parroquia de Sant Gregori de la vicaria

notari

Narcis Griffer, notari de Girona.

testimonis

Marti Vendrell, prevere de Llagostera. Magi Gadra, notari de Girona.

poblacio

mides

Girona 33 x 52,5 cm

observacions

S'adjunta reconeixament de deute per part de Joan Roger.
Tornar al llistat

administracio