Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 804

data

1589 setembre 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Tixador, Miquel Masroig, de Girona.

tipologia

Donacio de bens

regest

Jaume Tixador, mercader de Girona fa donacio a Miquel Masroig, mercader de Girona, de l'instrument de compra del mas Noguer de Cassa de la Selva, comprat per aquest ultim a Joan Noguera, pages de Cassa.

notari

Francesc Barrera, notari de Girona.

testimonis

Narcis i Jeroni Griffa, notaris de Girona.

poblacio

mides

Cassa de la Selva. 25 x 27,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio