Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 807

data

1589 agost 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Bojans de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Jaume Bojans, pages de Moia.

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Gabriel Coll, pages de Moia. Joan Pujols, blanquer de Manresa. Miquel Passarell, paraire. Montserrat Passarell, ferrer. Jaume Pla, pages, tots ells de Moia

poblacio

mides

Moia 32 x 40 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio