Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 809

data

1589 febrer 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Xandis, originari de Fran?a, resident a Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Ramon Xandis, pastr natural de Fran?a, pero resident al mas Bussanya de Moia.

notari

Antic Comes, notari de Moia

testimonis

Jeroni Argemir. Pere Joan Brotons, Sebastia Bussanya i altres.

poblacio

mides

Moia 31 x 50 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio