Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 810

data

1588 desembre 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Prat. Comunitat de preveres de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Joan Prat, prevere, marmessor i executor del testament de Mossen Gabriel Canudes, en compliment de les seves darreres voluntats, fa donacio a la Comunitat de Preveres de Moia, de diversos censals morts de pensio per la c

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Joan Farres, paraire. Francesc Guamira, boter.

poblacio

mides

Moia 32 x 45 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio