Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 811

data

1599 maig 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Ana Llanguart de Ripoll

tipologia

Venda de terres

regest

Venda que fa la Senyora Ana, filla de Bartomeu Llanguart, propietaria del mas Llanguart de Ripoll, d'una pe?a de terra anomenada la Cornella.

notari

Sebastia Guiteres, prevere de Ripoll

testimonis

Antoni Navarro. Miquel Vilar, paraires de Ripoll.

poblacio

mides

Ripoll 44 x 58 cm

observacions

Sembla que el comprador d'aquesta pe?a de terra es el monestir de Ripoll.
Tornar al llistat

administracio