Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 816

data

1590 abril 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Vilanova de Moia. Administradors de la cera de la capella de Sant Sebastia de Moia.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Vilonova, pages hereu i propietari de l'heredat d'en Llorato de la vila de Moia, i els seus, venen als administradors de la cera de la capella de Sant Sebastia d'extramurs de Moia, un censal mort de 8 sous anuals de

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Raimon Canudes, paraire. Pau de Pau, bracer, tots de Moia

poblacio

mides

Moia 65 x 53,5 cm

observacions

S'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio