Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 817

data

1590 maig 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Argemir, Elionor Sobrebals, de Moia

tipologia

Venda de cens.

regest

Jaume Argemir, alies Soler, paraire de Moia, i els seus, venen a Elionor Sobrebals, esposa de Joan Sobrebal, notari de Moia, censos per valor de 5 lliures i 10 sous que rebien sobre algunes cases i terres dins i fora de

notari

Pere Casals, prevere de Moia

testimonis

Bernat Morer, pages, Pere Costa, notari de Moia

poblacio

mides

Moia 39 x 61 cm

observacions

S'adjunta apoca. Manca la part superior del document, per tant no es pot precisar mes sobre els censos, encara que en destaca un establert sobre una casa ubicada a la Pla?a de Moia.
Tornar al llistat

administracio