Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 818

data

1591 juliol 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Argemir, Elionor Sobrebals, de Moia

tipologia

Venda de cens.

regest

Jaume Argemir, alies Soler, paraire de Moia, i els seus, venen a Elionor Sobrebals, vidua de Joan Sobrebal, notari de Moia, uns censos establerts sobre algunes cases i peces de terres dins i fora de la vila de Moia pel p

notari

Pere Casals, prevere de Moia

testimonis

Joan Passarell, prevere. Miquel Balles, tots de Moia

poblacio

mides

Moia 55 x 67,5 cm

observacions

S'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio