Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 819

data

1591 agost 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Pau Pauli, Jaume Bojons, de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pau Pauli, bracer de Moia, ven un censal mort de 15 sous anuals de pensio a Jaume Bojons, pages de Moia pel preu de 15 lliures.

notari

Jaume Guardia, notari re?al.

testimonis

Valenti Guardia i Jaume Clapes, paraires de Moia.

poblacio

mides

Moia 52 x 58 cm

observacions

S'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio