Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 822

data

1591 juny 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Pijoan de Llagostera. Rafaela Morucia, vidua del Pineda, Llagostera.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Antoni Pejoan, vei de Pineda, terme de Llagostera, propietari del mas Pijoan, ven un censal mort de 57 sous anuals de pensio a Rafaela Morucia, alies segol, vidua de Bartomeu Segol, pages de Pineda, pel preu de 57 lliure

notari

Jaume Albert, notari de Llagostera

testimonis

Antoni Roquer, pages. Antoni Esteva, pages de Llagostera.

poblacio

mides

Llagostera 30 x 67 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio