Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 823

data

1592 juny 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Sebastia Roca, de Sant Julia de Llor, Montserrat Sansalvador.

tipologia

Donacio de bens

regest

Sebastia Roca, pages de Sant Julia de Llor, propietari del mas Roca, fa donacio del mas amb els seus honors i possessions al seu nebot Montserrat Sansalvador.

notari

NULL

testimonis

Jaume Argemir, paraire de Moia

poblacio

mides

Sant Julia de Llor 19,5 x 22,5 cm

observacions

Fragment de document, manca la meitat del document, per aquest fet la lectura es incomplerta.
Tornar al llistat

administracio